Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Στην μονάδα νοσηλείας υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησηςκαι θεραπείας των ασθενών.
Ενέσιμη θεραπεία, χορήγηση οξυγόνου, ενδοφλέβια χορήγηση ορών τοποθέτηση καθετήρων σίτισης κ.α είναι μερικές απο τις υπηρεσίες που παρέχονται απο τη μονάδα.